Program på Malma våren 2022

Årsmöte
23 mars kl 18.00.
Förhandlingar, servering, lotterier,
Musikunderhållning: Jan-Erik Eriksson

6 april kl 18.00
Filmen om Pilgrimstapeten i Sysslebäck, en resa med tyg och tråd från Hammarö i Värmland till Trondheim i Norge
Servering

20 april kl 18.00
Stefan West presenterar sitt arbete avseende Ekenässjöns historia, människor och verksamheter.
Servering

27 april kl 18.00
Svenska Kyrkan 50 år i Ekenässjön. Eva Stenkula.
Servering