Industrimuseum

Ett besök i vårt industrimuseum börjar med att ett modelltåg rullar in till det spirande Ekenässjöns samhälle i början av
1900-talet- allt i egentillverkat hantverk.

Samtidigt kom planerna i gång för glastillverkning och i den uppbyggda modellen av glashyttan i aktivitet, med många glasarbetare, kan vi följa tillverkningen fram till det rörliga sliperiet.

I det närliggande GLASBRUKETS MUSEUM berättar vi om Ekenäs Glasbruks historia samtidigt som vi visar på olika tekniker i tillverkningen. Vi får även ta del av de olika designers som verkade vid glasbruket och dess produktion. De glasprodukter som visas är donationer till hembygdsföreningen.

Sedan återvänder vi till Industrimuseet och modellerna av de grundläggande industrierna inom främst trä- och metallindustrin.

Via modeller får vi på ett lekfullt sätt se, hur den första elektriska strömmen producerades lokalt i Ekenässjön. Samhället är känt för sin omfattande möbeltillverkning samt produktion av olika metallprodukter t ex för bilindustrin.
Speciellt intressant är den skalenliga modellen av Kvarnstrands Verktygsfabrik från 1950 med modeller av alla maskiner och övrigt på sin rätta plats och miljö. Givetvis är det bara att trycka på olika knappar så startar allt i fabriken.

All industriverksamhet som visas, presenteras också på informationstavlor tillsammans med respektive företags historia.