Hembygdsföreningens historia

Historia
Ekenässjöns Hembygdsförening bildades i slutet av 1980-talet.

Den gamla vackra smedbostaden Malma från 1850-talet riskerade att behöva rivas för att ge plats för bredare tillfartsväg för nybyggda villaområden. Det gav näring för ett begynnande hembygdsintresse i Ekenässjön.
Efter samtal med Vetlanda kommun fattades ett beslut om att låta den gamla byggnaden stå kvar. Ett villkor var att de som bodde i Ekenässjön bildade en hembygdsförening för att sköta tomten och byggnaden. Detta skulle ge föreningen möjlighet att fritt få disponera hela smedtomten.

Så blev det genuina smedtorpet föreningens ”Hembygdsgården Malma”, där de som var intresserade kunde samlas för att diskutera och forska i bygdens historia, och dess människor under generationer.

Ekenässjöns Hembygdsförening hade sitt första årsmöte den 21 mars 1988.
Till styrelsens ordförande valdes då Gillis Nilsson, till kassör Sven Franzén och till sekreterare Asta Franzén.
Ett kvarts sekel har förflutit sedan dess och nuvarande ordförande är Bertil Nilsson, kassör Anna Maria Kvarnstrand och sekreterare Kenneth Nilsson.

På tomten fanns också den gamla ladugården med sina liggande timrade plankväggar och sitt grönärgade tegeltak. Det blev ett utmärkt hus för att kunna samla in och arkivera inventarier och andra minnen från gångna tider.
Under 1900-talet utvecklades Ekenässjön till ett modernt och aktivt industrisamhälle och det var ju egentligen kulturarvet från denna tid som föreningen ville spegla.

Det finns många kluriga och duktiga smålänningar i denna bygd och föreningen beslutade att skapa Ekenässjöns grundläggande industrier inklusive glasbruket i miniatyrmodeller.

I många fall är dessa också kopplade elektriskt så att de kan visas i rörelse. Att besöka Ekenässjöns Industrimuseum inklusive Ekenäs Glasbruksmuseum blir därför en lekfull och lärorik upplevelse.

Det har sedan blivit en spännande fortsättning med ytterligare intressanta museer.

Nostalgimuséet speglar utvecklingen på en mängd områden, huvudsakligen under 1900-talet. Allt tillverkat i miniatyrmodeller i trä – skickligt hantverksarbete – som visas rörligt så det blir en spännande teknisk resa i tiden.

Musik och Instrumentmuséet är en utställning med ett stort antal musikinstrument och gamla grammofonskivor. Detta är en donation till Vetlanda Kommun men som visas här. Här presenteras också något om ortens rika musikliv, liksom den instrumenttillverkning som förekommit i trakten under många år bl. a. vid Nordiska Pianofabriken.