Nostalgimuseum

Detta upplevelsemuseum får du som besökare en mycket intressant och fascinerande upplevelse. Vi tror inte att det finns något liknande på annan plats.

Makarna Asta och Sven Franzén, från Ekenässjön, har själva skickligt har tillverkat ett 40-tal olika modeller i trä av gångna tiders teknik. De har sedan donerat hela samlingen till Ekenässjöns hembygdsförening.

Här får du se exempel på olika slags verksamhet och miljöer som har utvecklat vårt samhälle under främst 1900-talet.

Det visar i detalj hur olika uppgifter löstes i gångna tider. Det finns exempel från bondgården, stenbrytning, taktäckning, den begynnande bilanvändningen allt sedan gengasens tid och mycket, mycket mera. Allt är uppbyggt i liten skala och med teknikens hjälp blir det rörelse i ångmaskinen, bilverkstaden, vägarbetet, sågverket, Aga-fyren med mera.
Ett muntert besök hos kvacksalvaren brukar ingå i den guidade turen i muséet. De fina modellerna ger många tillfällen till igenkännande skratt och trevliga samtal.

Mest uppmärksammas dock när vi rullar ut en kopia av det stora 
luftskeppet Hindenburg och flyger en tur. Luftskeppet gick i trafik över Atlanten på 1930-talet.