Östergården

Ekenässjöns
Hembygdsförening

En av Ekenässjöns
grundare
Henning Janson
presenteras

Astrid Toll
berättar om sin farfar

Onsd 20 maj kl 18.00
Malma
industrimuseum

Servering

Alla
hjärtligt
välkomna!