Kallelse

Inbjudan till årsmöte med Ekenässjöns Hembygdsförening

 

Onsdagen den 22 mars 2017, kl 18.00

på Malma Hembygdsgård

 

Förhandlingar

Underhållning

Lotterier

Servering

Öppna museer

Öppna arkiv

 Nya, såväl som gamla, medlemmar hälsas välkomna.

 

Hjärtligt välkomna

Styrelsen