Tillgängliga och levandegjorda kultur- och industrihistoriska miljöer

Om hembygdsföreningen

Ekenässjöns Hembygdsförening bildades i slutet av 1980-talet.

Den gamla vackra smedbostaden Malma från 1850-talet riskerade att behöva rivas för att ge plats för bredare tillfartsväg för nybyggda villaområden.

Det gav näring för ett begynnande hembygdsintresse i Ekenässjön.

Vid kontakt med Vetlanda kommun beslöts att man skulle se över om det möjligen gick att förändra vägsträckningen något, så att den gamla byggnaden kunde få stå kvar, utan närmare intrång.

Dessutom beslöts att om Ekenäsborna bildade en hembygdsförening för att samla upp intresset, så kunde denna förening fritt få disponera hela smedtomten.

Så blev då det genuina smedtorpet föreningens ”HEMBYGDSGÅRDEN MALMA”, där man kunde samlas för att diskutera och forska i bygdens historia, med dess människor under generationer.

Ekenässjöns Hembygdsförening hade sitt första årsmöte den 21 mars 1988. Till styrelsens ordförande valdes då Gillis Nilsson, till kassör Sven Franzén och till sekreterare Asta Franzén. Ett kvarts sekel har förflutit sedan dess och nuvarande ordförande är Bertil Nilsson, kassör Anna Maria Kvarnstrand och sekreterare  Kenneth Nilsson.

Här fanns också den gamla ladugården med sina liggande timrade plankväggar och sitt grönärgade tegeltak. Det blev ett utmärkt hus för att kunna samla in och arkivera brukade inventarier och andra minnen från gångna tider.

Men under 1900-talet utvecklades Ekenässjön till ett modernt och aktivt industrisamhälle och det var ju egentligen kulturarvet från denna tid man ville spegla.

Det finns många kluriga och duktiga smålänningar i denna bygd och det beslutades att i stället tillskapa Ekenäsjöns grundläggande industrier inklusive glasbruket i miniatyrmodeller. I många fall är dessa också kopplade elektriskt så att de kan visas i rörelse. Att besöka Ekenässjöns Industrimuseum jämte Ekenäs Glasbruksmuseum blir därför en lekfull och lärorik upplevelse.

Det har sedan blivit en spännande fortsättning med ytterligare intressanta museer.

Nostalgimuséet speglar utvecklingen på en mängd områden, huvudsakligen under 1900-talet. Allt tillverkat i miniatyrmodeller i trä – skickligt hantverksarbete – som visas rörligt så det blir en spännande teknisk resa i tiden.

Vårt senaste tillskott är nya Musik och Instrumentmuséet som är en utställning med ett stort antal musikinstrument och gamla grammofonskivor. Detta är en donation till Vetlanda Kommun men som visas här. Här presenteras också något om ortens rika musikliv, liksom den instrumenttillverkning som förekommit i trakten under många år bl. a. vid Nordiska Pianofabriken.

EKENÄSSJÖNS INDUSTRI- OCH MUSIKMUSEUM