Tillgängliga och levandegjorda kultur- och industrihistoriska miljöer

Nostalgimuseum

Ett mycket intressant och fascinerande museum som vi tror inte finns någon annanstans.

Det är uppbyggt genom att makarna Asta och Sven Franzén, Ekenässjön, som själva skickligt har tillverkat ett 40-tal olika modeller i trä och till hembygdsföreningen donerat hela denna samling.

Den visar på olika slags verksamhet och miljöer som har utvecklat vårt samhälle under främst 1900-talet

Det visar också i detalj hur man löste olika uppgifter i gångna tider t.ex. på bondgården, stenbrytning, taktäckning, den begynnande bilanvändningen allt sedan gengasens tid och mycket, mycket mera.

Allt är uppbyggt i liten skala och där man med teknikens hjälp kan få rörelse i det hela t. ex. ångmaskinen, bilverkstaden, vägarbete, sågverket, Aga-fyren etc.

Ett muntert besök hos kvacksalvaren brukar också ingå i den guidade turen i museet

Mest uppmärksammas dock när vi rullar ut en kopia av det stora luftskeppet Hindenburg och flyger en tur. Det gick i trafik över Atlanten på 1930-talet.

Detta museum brukar röna stort intresse med tillfälle till många skratt.

Man imponeras också av omfattningen av de väl tillverkade trämodellerna med alla dess små detaljer. Plats för fotografering.

Räkna med att besöket här har en visningstid av 45-50 min. per grupp

EKENÄSSJÖNS INDUSTRI- OCH MUSIKMUSEUM