Tillgängliga och levandegjorda kultur- och industrihistoriska miljöer

Musik- och instrumentmuseum


Musik- och instrumentmuseum är vårt nyaste tillskott för kulturella upplevelser.  Detta är en donation till Vetlanda Kommun som visas här. Därför har detta erfordrat en nybyggd flygelbyggnad i anslutning till vårt tidigare museum.

Här visar vi ett stort urval olika musikinstrument varav flera är unika, liksom en stor samling gamla grammofonskivor.

Här får vi också följa den tekniska utvecklingen under historiens gång från gamla stenkakan, radion och grammofonen

Alla minns väl radioprogrammet ”Skivor från Vetlanda”.

Här ser vi bl.a. ett ”fattigmanspiano”. Det tillverkades i stort antal i denna trakt vid förr-förra sekelskiftet.

Passa också gärna på att sjunga i en gammal mikrofon från 1930-talet så att det hörs i radion.

Beroende på besökarens musikintresse är tiden för detta museibesök svår att beräkna exakt men räkna med ca 30 minuter.

Vi beskriver också här historien om ortens musikliv, liksom den instrumenttillverkning som har förekommit i trakten t ex Nordiska Pianofabriken i Vetlanda.

Musik-och Instrumentmuseet invigdes 9 maj 2010.

EKENÄSSJÖNS INDUSTRI- OCH MUSIKMUSEUM