Tillgängliga och levandegjorda kultur- och industrihistoriska miljöer

Industrimuseum

EKENÄSSJÖNS INDUSTRIMUSEUM

Ett guidat besök i vårt industrimuseum börjar med att ett modelltåg rullar in till det spirande Ekenässjöns samhälle i början av 1900-talet- allt i egentillverkat hantverk.

Samtidigt kom planerna i gång för glastillverkning och i den uppbyggda modellen av glashyttan i aktivitet med många glasarbetare, kan vi följa tillverkningen fram till det rörliga sliperiet.

I det närliggande GLASBRUKETS MUSEUM berättas Ekenäs  Glasbruks historia  samtidigt som vi visar på olika tekniker i tillverkningen och får även ta del av de olika designers som verkade vid glasbruket och dess produktion.

Vi återvänder sedan i Industrimuseet till modellerna av de grundläggande industrierna inom främst trä- och metallindustrin.

Vi får här på ett lekfullt sätt i modell se, hur den första elektriska strömmen producerades lokalt i Ekenässjön. Samhället är känt för sin omfattande möbeltillverkning samt produktion av olika metallprodukter t ex för bilindustrin

Speciellt intressant är den skalenliga modellen av Kvarnstrands Verktygsfabrik från 1950 med modeller av alla maskiner och övrigt på sin rätta plats och miljö. Givetvis är det bara att trycka på olika knappar så går fabriken igång.

All industriverksamhet som visas, presenteras också på informationstavlor med respektive företags historia.

Muséet visas endast med guide och det intressanta besöket brukar ta ca 30 min.

EKENÄSSJÖNS INDUSTRI- OCH MUSIKMUSEUM