Tillgängliga och levandegjorda kultur- och industrihistoriska miljöer

Muséerna

En fascinerande samling hantverksmodeller som visar
industrimiljöer från 1900-talet, inklusive glasbrukets museum

En resa i tiden med industri- och hemmiljöer

Musikinstrument och musikminnen

EKENÄSSJÖNS INDUSTRI- OCH MUSIKMUSEUM